Smary
PASTY MONTAŻOWE OKS

Największe na świecie przeguby kulowe - smarowane smarem OKS 522.

Zapieczone, skorodowane śruby, bolce, nakrętki, lub łożyska mogą stanowić poważny problem w trakcie prac remontowych. Często trzeba je mechanicznie usuwać. Tego typu problemy należy przewidywać już na etapie montażu, w trakcie napraw bieżących, przeglądów, zwłaszcza jeśli urządzenia pracują w trudnych warunkach (podwyższona temperatura, zapylenie, wilgoć, środowisko agresywne chemicznie). Tego typu problemy rozwiązują PASTY MONTAŻOWE OKS: na gwintach, kołnierzach, czopach i innych połączeniach statycznych.

ZAKRES ZASTOSOWAŃ

Przeciwdziała zapieczeniom i zakleszczeniom w następujących warunkach:
 • wysoka temperatura (szczególnie przy montażu łożysk na gorąco, a także w układach wydechowych silników spalinowych oraz układach hamulcowych)
 • korozja
 • agresywne środowisko chemiczne (gazy, pary i ciecze...)
 • przy mocnych łączeniach oraz przy montażu łożysk na tulejach wciąganych i wciskanych
 • przy połączeniach wciskanych i wciąganych
PASTA MONTAŻOWA OKS naniesiona na powierzchnię przylegania, eliminuje drgania, korozję, skutecznie przeciwdziała wpływowi środków chemicznych i wysokiej temperatury ( aż do 1400 oC). Jest szczególnie zalecana przy łączeniu elementów ze stali wysokostopowych, gdyż nie zawiera silikonów, związków ołowiu ani dwusiarczku molibdenu. Przeciwdziała wszelkim rodzajom korozji, eliminuje też korozję bimetaliczną.

PARAMETRY TECHNICZNE
Zakres temperatur, w których zachowuje własności smarne:
-40 oC do +1400 oC (obciążenie chwilowe)
-40 oC do +1100 oC (obciążenie stałe)
zawartość siarki: mniej niż 10 ppm

odporność na środki chemiczne; w tym pełna na:
sodę kaustyczną 10%
kwas siarkowy 10%
kwas solny 10%
kwas azotowy 10%
kwas mlekowy 10%
amoniak
płyny hamulcowe
oleje
wodę morską.

Pasta zapewnia trwałą ochronę powierzchni, a w szczególności:
- dysz palników spawalniczych i armatury
- agregatów pary przegrzanej
- urządzeń odlewniczych
- wrzecion zaworów
- tulei rozprężnych zaciskowych
- świdrów wiertniczych
- zapewnia szczelność przy małych szczelinach i rysach na łączonych powierzchniach

Stosowanie PAST MONTAŻOWYCH OKS w przemyśle, szczególnie w chemicznym, ceramicznym, hutniczym, maszynowym, energetyce, motoryzacji i innych, przynosi nieocenione korzyści. Znacznie zmniejsza koszt remontów poprzez skrócenie ich czasu, zapobiega uszkodzeniu części i stosowanych narzędzi, zmniejsza wysiłek ludzki podczas prac remontowych.
Kliknij aby zobaczyć powięszenie
Kliknij aby zobaczyć powięszenie

SKF: SYSTEM-24

Smarownica automatyczna SKF SYSTEM 24 - to automatyczne smarowanie, tam gdzie jest to wymagane, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Każde łożysko pozbawione właściwego smarowania ulegnie awarii na długo przed końcem oczekiwanego okresu trwałości. Pamiętając o tej podstawowej zasadzie inżynieryjnej SKF wynalazł nową generację smarownic automatycznych, w których pogodzone są często sprzeczne ze sobą wymagania komercyjne i ochrony środowiska. SKF System 24 eliminuje konieczność intensywnego i drogiego poszukiwania rozwiązań technicznych smarownic o różnych prędkościach opróżniania. Teraz tylko jedna łatwo nastawialna smarownica pozwala na zaspokojenie wszystkich potrzeb i nie jest wymagana specjalna procedura stosowania

Przedłużona trwałość łożysk

Zaprojektowany jako wyjątkowo wiarygodne rozwiązanie alternatywne dla tradycyjnej, ręcznej obsługi, SKF SYSTEM 24 jest automatycznym systemem smarowania dostarczającym środek smarujący w odmierzonych dawkach - jest to wyrób pochodzący od największego producenta łożysk na świecie. Smarownice SKF SYSTEM 24 mogą być zamontowane w ciągu sekund w punkcie smarowniczym. Po załączeniu bateria w każdej smarownicy wytwarza wodór - gaz, który powoduje powstanie ciśnienia potrzebnego do procesu dozowania smaru. Prędkość wypływu środka smarnego można łatwo wyregulować przy pomocy sześciokątnego klucza imbusowego (Allena). W rezultacie otrzymujemy ciągłe, niezawodne smarowanie przez całą dobę - znaczący czynnik w wydłużaniu trwałości łożyska, zmniejszaniu czasu przestojów produkcyjnych i redukcję kosztów drogiej obsługi ręcznej.

Wysoka jakość - środki smarne SKF

Smarownice SKF SYSTEM 24 są dostarczane jako napełnione wstępnie smarami lub olejami produkowanymi zgodnie z recepturami opracowanymi w specjalistycznych laboratoriach SKF i wszechstronnie testowanymi w rzeczywistych warunkach pracy. Jako światowy lider w projektowaniu i produkcji łożysk, SKF wyjątkowo dobrze rozumie konieczność smarowania łożysk pracujących w różnych warunkach. Dostępny jest cały za-kres wysokiej jakości środków smarnych takich jak: LAGD 125/WA2 smar ogólnego prze-znaczenia o szerokim zakresie temperatury. Smar LAGD 125/FC2 i olej LAGD 125/HFP120, oba środki są nietoksyczne, nie barwiące-dopuszczone do kontaktu z żywnością.

Praktyczne korzyści

Ustanawia nowe normy w nadzorowaniu smarowaniem i efektywności smarowania:
 • Wiarygodność - pozwala na procedury typu załóż i zapomnij aż do określonego czasu wymiany.
 • Przezroczysty pojemnik pozwala sprawdzić poziom środka smarnego.
 • Duża pojemność, zwarta budowa pozwala na zainstalowanie w trudno dostępnych miejscach.
 • Ustalanie czasu opróżniania jest częścią procesu montażu i jest wyjątkowo proste.
 • Można tymczasowo zatrzymać proces opróżniania.
 • Ograniczenie kosztów magazynowych ponieważ smarownica pozwala na dowolne usta-wianie czasu opróżniania i wystarczy przechowywanie na składzie tylko jednego typu smarownicy do określonego zastosowania.
 • Hermetyczna uszczelka zabezpiecza przed wniknięciem brudu i ciał obcych.
 • Do wytworzenia gazu roboczego nie są używane szkodliwe środki chemiczne.
 • Instalowany w ciągu kilku sekund SKF SYSTEM 24 zapewnia ciągłe smarowanie w określonym czasie co pozwala na skrócenie do minimum czasu przestojów i zmniejszenie kosztów drogich operacji ręcznych.
Instrukcja montażu i nastawiania

Montaż
 1. Upewnij się, że środek smarny w smarownicy SKF SYSTEM 24 jest kompatybilny ze środkiem. który jest używany w chwili obecnej ( nie wolno mieszać smarów wykonanych na różnej bazie)
 2. Zawsze dokładnie oczyszczaj obszar otaczający punkt smarowniczy,
 3. Sprawdź, czy środek smarny dotrze do łożyska lub smarowanego elementu i czy stary środek smarny będzie mógł się stamtąd wydostać. (Przy wałach pionowych smar powinien być dostarczany od góry).
 4. Upewnij się, że kanały smarownicze są czyste. Jeśli są one zablokowane, usuń przeszkody poprzez pompowanie świeżego smaru za pomocą smarownicy ręcznej. Przed umieszczeniem smarownicy sprawdź, czy łożysko i kanały smarownicze są napełnione środkiem smarnym.
 5. Zanotuj datę zainstalowania i nastawiony czas opróżniania na smarownicy, którą chcesz zainstalować,
 6. Zamontuj smarownicę tak blisko punktu smarowniczego jak to tylko możliwe. Nie używaj przewodów podłączających dłuższych niż 300 mm.
 7. Otwórz wyjście smarownicy poprzez obcięcie końcówki ostrym nożem lub usunięcie za-tyczki, jeśli została zastosowana.
 8. Wkręć smarownicę do punktu smarowniczego dokręcając mocno ręką.
 9. Ustal czas opróżniania, używając 3 mm klucza imbusowego (Allena).
Uwaga
Dostępny jest bogaty asortyment wyposażenia montażowego. Tymczasowo może nastąpić zatrzymanie opróżniania smarownicy poprzez ustawienie czasu opróżniania na 0 przy użyciu klucza Allena. Jeśli smarownica będzie narażona na drgania, należy użyć zacisku ustalającego SKF LAPC 50 i odpowiedniej długości przewodu łączącego LAPT 1000. Smarownica może być zamontowana w dowolnej pozycji, jest wodoodporna i może pracować zanurzona w wodzie. Smarownice wypełnione olejem powinny być zamontowane z zaworem zwrotnym LAPV 1/4" lub LAPV 1/8".

Ustalenie czasu opróżniania
SKF zaleca używanie jednej z następujących metod ustalania czasu opróżniania smarownicy.

Na podstawie doświadczenia: jeśli poprzednio wybrane czasy opróżniania były zadowalające, zastosuj je do nowej smarownicy. Ekwiwalent dla smarownicy ręcznej: tak ustaw czas, aby łożysko otrzymywało taką ilość środka smarnego jaka poprzednio była dostarczana za pomocą smarownicy ręcznej.

Przykład:
Do łożysk jest dostarczane 10 objętości skokowych ze smarownicy ręcznej SKF (SKF 1077600) na miesiąc. Jedna pełna objętość skokowa = 2.00 cm3. Pojemność smarownicy automatycznej LAGD 125 wynosi 125 ml = 125 cm3. Dlatego 125 cm3 dzielone przez 2.0 cm3 = 62 wtłoczenia objętości skokowej. 10 objętości skokowych na miesiąc równa się 62 dzielone przez 10 = 6.2 miesiąca. Ustaw czas opróżniania smarownicy na 6 miesięcy.

Czynniki wpływające na czas opróżniania:
Na czas opróżniania może wpływać przepustowość kanałów smarowniczych i temperatura. Na przykład, jeśli temperatura otoczenia wynosi poniżej -10°C wtedy czas opróżniania będzie około dwa razy dłuższy niż ustawiony na smarownicy. Jeśli temperatura otoczenia wynosi +40°C czas opróżniania będzie równy połowie czasu nastawionego.

Porady dotyczące wykorzystania materiału smarownic do przetworzenia:
 1. Usuń baterię produkującą gaz przy użyciu klucza 21 mm i potraktuj ją jako zużytą baterię. Mała ilość wodoru wydostanie się podczas usuwania baterii, nie należy wykonywać tej czynności w obecności otwartego płomienia.
 2. Zarówno zbiornik jak i tłoczek są wykonane z politereftalanu etylenowego (PET) i mogą być przetwarzane z innymi odpadami plastykowymi.
 3. Jeśli po użyciu w smarownicy znajduje się jeszcze smar, należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi traktowania zużytych materiałów tego typu.
Rozwiązywanie problemów:

Problem Możliwa przyczyna Zalecane działanie
środek smarny nie dociera do łożyska Zamknięte wyjście smarownicy Smarownica nie jest załączona

Zablokowane kanały smarowe
*Otworzyć wyjście smarownicy
*Załączyć smarownicę poprzez ustawienie czasu opróżniania za pomocą
klucza Allena.
*Usunąć przeszkodę przepychając smar przez kanały smarownicze przy
użyciu smarownicy ręcznej.
Środek smarny zbyt wolno wydostaje się ze smarownicy Niewłaściwe nastawienie smarownicy

Przeszkoda w kanale smarowniczym

*Wyregulować czas opróżniania smarownicy
*Usunąć przeszkodę przepychając smar przez kanały smarownicze przy
użyciu smarownicy ręcznej.
Środek smarny zbyt szybko wydostaje się ze smarownicy Niewłaściwe nastawienie smarownicy

Krótkotrwałe wzrosty temperatury

*Wyregulować czas opróżniania smarownicy
*Nie jest potrzebne żadne działanie.


*Jeśli po podjęciu tych czynności smarownica w dalszym ciągu nie działa skontaktuj się ze swoim miejscowym dostawcą SYSTEMU 24.

Schemat budowy smarownicy SKF SYSTEM 24

Typowe zastosowania:

Pompy
Długotrwałe smarowanie pomp i kompresorów przy użyciu SYSTEMU 24 SKF: bezpieczne, czyste, wydajne.

Napędy łańcuchowe
Prawidłowe działanie produkcyjnych urządzeń mechanicznych we wszystkich gałęziach przemysłu zależy od ich prawidłowego smarowania.

Pojazdy
Transport drogowy i kolejowy - działa mimo brudu i kurzu, wilgoci i ekstremalnych temperatur.

Wentylatory
Wentylatory i wirniki obracające się całymi dniami i nocami w fabrykach produkujących wszystko od żywności do papieru, od cementu do plastiku.

Żurawie
Możliwe zastosowania: miejsca o utrudnionym dostępie jak krążki linowe w żurawiach, suwnicach bramowych, mostach zwodzonych i podnoszonych...

SPOSÓB ZAMAWIANIA

Szeroki zakres nowoczesnych środków smarnych jest dostępny w połączeniu z SYSTEMEM 24, takich jak: smary i oleje do łożysk, prowadnic liniowych i łańcuchów.

Oznaczenie LAGD 125 / WA2. Smarownica automatyczna SYSTEM 24 napełniona smarem ogólnego przeznaczenia, do szerokiego zakresu temperatur LGWA 2 o pojemności 125 ml.

DANE TECHNICZNE


Objętość smaru 125 ml
Nominalny czas opróżniania Nastawialny; 1 - 12 miesięcy
Zakres temperatury otoczenia -20°C do +55°C (-5°F do +130°F) E11
Maksymalne ciśnienie pracy 4 bar (60 psi)
Mechanizm napędowy Bateria wytwarzająca wodór (H2)
Gwint podłączeniowy G ¼
Zalecana temperatura składowania +20°C (+70°F)
Czas magazynowania 2 lata
Trwałość baterii 3 lata
Waga około 190g łącznie ze środkiem smarnym


OZNACZENIE TYPÓW SMAROWNIC


Oznaczenia typów smarownic w zależności od zastosowanego smaruWyposażenie dodatkoweOznaczenia akcesoriów (wyposażenia dodatkowego):


Oznaczenie Opis
LAPA 45 Złączka kątowa 45°
LAPA 90 Złączka kątowa 90
LAPB 2x2 Szczotka 30x35 mm
LAPB 3x10 Szczotka 30x115 mm
LAPB 3x4 Szczotka 30x50 mm
LAPB 3x6 Szczotka 30x70 mm
LAPC 50 Klamra
LAPE 35 Przedłużenie 35 mm
LAPE 50 Przedłużenie 50 mm
LAPF F1/4 Rurka łącząca nakręcana (żeńska) G 1/4
LAPF M1/4 Rurka łącząca wkręcana (męska) G 1/4
LAPF M1/8 Rurka łącząca wkręcana (męska) G 1/8
LAPF M3/8 Rurka łącząca wkręcana (męska) G 3/8
LAPG 1/4 Smarowniczka G ¼
LAPM 2 Połączenie Y
LAPN 1/8 Złączka G 1/4 - G 1/8
LAPN 1/2 Złączka G 1/4 - G 1/2
LAPN 1/4 Złączka G 1/4 - G 1/4
LAPN 10 Złączka G 1/4 - M10x1,5
LAPN 10x1 Złączka G 1/4 - M10x1
LAPN 12 Złączka G 1/4 - M 12
LAPN 12x1.5 Złączka G 1/4 - M 12x1,5
LAPN 3/8 Złączka G 1/4 - G 3/8
LAPN 6 Złączka G 1/4 - M6
LAPN 8 Złączka G 1/4 - M8x1,25
LAPN 8x1 Złączka G 1/4 - M8x1
LAPT 1000 Przewód giętki, długość 1000 mm
LAPV 1/4 Zawór zwrotny G 1 /4
LAPV 1/8 Zawór zwrotny G 1/8